Introductie over onze commissie

De Benefietcommissie is samengesteld door arts-assistenten en coassistenten van het ZGT. Samen zetten zij zich in om elke 2 jaar een benefietgala te organiseren voor alle medisch specialisten, arts-assistenten en coassistenten verbonden aan het ZGT en voor de huisartsen in de regio. Alle opbrengsten gaan naar een goed doel. Elke 2 jaar wordt er een nieuwe commissie gevormd en zal er een nieuw goed doel worden gekozen.

Commissieleden

Linda Dijkshoorn, Voorzitter en acquisitie
Michelle Hagting, Secretaris en promotie
Jerry Poon, Penningmeester
Nynke Klokman, Logistiek en activiteiten
Douwinja Rinkema, Acquisitie en activiteiten
Annemarie Heemels, Promotie en activiteiten

Comité van aanbeveling

Dr. A.T.P.M. Claassen, chirurg en voorzitter Coöperatie Medisch Specialisten
Dr. M.F. Lutke Holzik, chirurg 
Dr. I.F. Faneyte, chirurg
Dr. E.M. Ooms, orthopeet 
Dr. M.W.Z. Basalus, cardioloog 
Dr. A.J. Staal - van den Brekel, longarts
Dr. K. Dorsman, huisarts

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Salah Saïd
Secretaris: Sytze Sicco Smit
Penningmeester: Bert Kreuwel

Doelstellingen en beleidsplan

De stichting ZGT Benefietgala is een organisatie verbonden aan de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Iedere twee jaar organiseert zij een benefietgala voor alle medisch specialisten, huisartsen, arts-assistenten en coassistenten verbonden aan en in samenwerking met ZGT. Om het jaar wordt een nieuwe commissie gevormd en wordt een ander goed doel gekozen in overleg met de Raad van Bestuur van ZGT.
De opbrengst van het gala ontstaat door sponsoring, een veiling, een loterij en donaties. Tevens worden er pre-events georganiseerd om geld in het laadje te brengen. Dit zijn evenementen voorafgaande aan het gala om meer bekendheid te creëren en om de participatie van het gehele ziekenhuis te bevorderen.

De doelstellingen van de stichting ZGT Benefietgala zijn drieledig. Voorop staat natuurlijk het inzamelen van een mooi bedrag voor een goed doel. Daarnaast is het benefietgala een gelegenheid ter bevordering van de intercollegiale banden binnen en buiten ZGT. Tenslotte is dit een kans om de maatschappelijke betrokkenheid van ZGT tot uiting te brengen.

Als eerste stap wordt er aandacht besteed aan het organiseren van deze pre-events.
In september worden er broodjes en ijsjes verkocht binnen en buiten ZGT in samenwerking met cateringbedrijf Vermaat en de Broodjesbox. Verder zijn er plannen voor het organiseren van een pub quiz, sportevenement en collecte. Wellicht is er de mogelijkheid tot het organiseren van meer van dit soort evenementen. Deze evenementen zijn een relatief eenvoudige manier om aandacht te genereren en geld binnen te halen. Collegae komen zo meermaals in aanraking met het gala, het goede doel en de Stichting ZGT Benefietgala. We hopen hiermee de bekendheid en daarmee de opbrengst te doen stijgen.

Verder wordt er dit jaar gewerkt aan de professionalisering van Stichting ZGT Benefietgala mede door middel van het bewerkstelligen van een nieuwe algemene website en het schrijven van een overdrachtsdocument voor de toekomstige commissies.

Financiële verantwoording en beloningsbeleid

Stichting ZGT Benefietgala is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het beloningsbeleid van onze stichting is als volgt: Het bestuur verricht hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Zij ontvangen dus geen beloning, geen vrijwilligersbijdrage en geen vacatiegeld. De commissieleden van Stichting ZGT Benefietgala bekleden hun functie ook op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen vrijwilligersbijdrage.

Financiële verslagen

Jaarrekening 2017-2018

Jaarrekening 2018-2019